Informații utile

Alege compartimentul care te interesează:

Pentru a beneficia de serviciile de asistenta sociala va rugam sa descarcati formularul corespunzator din lista de mai jos.

Toate actele se depun in original la sediul Primariei Comunei Cocorastii Colt.

Stimulent Educational (tichete sociale gradinita)
Indemnizatie lunara pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal

Documente necesare emiterii autorizatiei de constructie

Documente necesare emiterii certificat urbanism

Acte necesare serviciului urbanism

Certificat de Urbanism

 • Cerere tip;
 • Plan de incadrare in zona si plan de situatie, elaborat pe suport topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie (planul trebuie sa contina: curbele de nivel, toate corpurile de cladiri aflate pe parcela si parcelele invecinate, distantele de la limita de proprietate la cladiri si inaltimea cladirilor la coama);
 • Act de proprietate (copie);
 • Memoriu justificativ;
 • Plan de situatie pe suport topografic cu propunerea – 2 exemplare;
 • Documentul de plata a taxei pentru Certificatul de Urbanism (copie).

Autorizatie de construire/desfiintare

 • Cerere tip;
 • Certificat de Urbanism;
 • Act de proprietate (copie legalizata);
 • Declaratie notariala, pe propria raspundere, privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 • Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt. demolare);
 • Documentul de plata a taxei pentru avizele si acordurile necesare emiterii Acordului Unic (copie);
 • Fise tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, necesare emiterii Acordului Unic si, dupa caz, documentatii tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare – original si copie);
 • Avize si acorduri obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin Certificatul de Urbanism (doua exemplare – original si copie);
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare – PAC/PAD, inclusiv referate de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica, semnate si stampilate in original (doua exemplare).

Acte necesare pentru casatorie si nastere

CASATORIA CETATENI ROMANI

Declaratia de casatorie se face cu 10 zile inainte de casatorie de catre ambii soti.

Acte necesare:

 • buletine de identitate – originale;
 • certificate nastere – originale;
 • certificate prenuptiale de la medicul de familie (au valabilitate 14 zile);
 • 2 timbre fiscale – 5.000 lei fiecare;
 • in caz ca au fost casatoriti – sentintele civile in original cu stampila “definitiv si irevocabil” sau certificatul de deces al persoanei decedate.

CASATORIA CETATENI STRAINI

Declaratia de casatorie se face cu 10 zile inainte de casatorie de catre ambii soti.

Acte necesare:

 • certificat nastere – tradus si legalizat + copie xerox;
 • pasaport – tradus si legalizat + copie xerox;
 • declaratie notariala ca nu a fost sau nu este casatorit – tradusa si legalizata + copie xerox;
 • certificat cutuma de la Ambasada tarii de unde vine (la Bucuresti);
 • certificat prenuptial (in tara noastra);

In ziua casatoriei sa trebuie sa aiba traducator.


NASTEREA

 • declararea nasterii se face in termen de 15 zile
 • declararea nasterii se face de catre unul din parinti

Acte necesare eliberare certificat de nastere:

 • certificat constatator al nasterii, de la medic;
 • buletine de identitate – mama si tata;
 • certificat casatorie;

Acte necesare eliberare duplicat certificate nastere, casatorie si deces:

 • buletin de identitate;
 • certificatul vechi;
 • timbru fiscal – 10.000 lei.