Economie

PRINCIPALELE FUNCTIUNI ECONOMICE
Pe teritoriul comunei Cocorastii Colt exista deja mai multe investitii. Administratia locala promoveaza un mediu de afaceri prietenos, care sa satisfaca exigentele oamenilor de afaceri. In viitor, situarea pe o artera rutiera importanta, precum si apropierea de Capitala si de Ploiesti va conduce, cu siguranta, la dezvoltarea afacerilor în zona

DATE SINTETICE DESPRE ECONOMIE SI FORTA DE MUNCA
1. Bilant teritorial. Total:  2.620,68 ha.
2. Suprafata agricola si productia din care:
– Arabil                    1 750,96
– Patrimoniu viticol         0,16
– Patrimoniu pomicol      6,33
– Pasuni naturale            95,47
– Fânete naturale             2,10
– Total: 1809,99
3.   Suprafata neagricola din care:
– Paduri                          491,37
– Ape, balti                       99,57
– Curti, constructii           201,93
– Drumuri                         17,56
– Neproductiv                    0,26
– Total: 810,69
4.   Economia agricola
Structura culturilor dupa suprafata cultivata:
a. grâu + secara                 280
b. porumb                        589
c. floarea soarelui               65
d. legume                         216
e. cartofi                            80
Structura animaliera
f. bovine (nr.)                    586
g. porcine                         1151
h. ovine + caprine               349
i. cabaline                            67
j. pasari                         11.950
Productia animaliera
– Productia de carne                             81.3 tone
– Productia de lapte de vaca               14 370 litri
– Productie lîna                                      0.8 tone
– Productie de oua                                  1,2 mil. buc.

INVESTITII IN LOCUINTE
Locuinte existente la recensamântul din anul 2002 – 1093
Numarul camerelor de locuit  – 3383
Suprafata (mp) camerelor de locuit  – 40 602
Numarul cladirilor de locuit  – 1084
Numarul gospodariilor  – 1013
Alimentare cu apa în locuinta dinretea publica                 – 178 locuinte
Alimentare cu gaze din retea publica                                276 locuinte

POSTA SI TELECOMUNICATII
În comuna functioneaza un oficiu postal, cu o gama variata de servicii. Telefonia mobila este bine reprezentata, ca retea de acoperire, functionând practic toate tipurile de retele.

DOTARI GENERALE
– dispensar uman si punct farmaceutic
– post de politie
– statie de transport auto
– gradinita
– posta, servicii telefonice
– unitati comerciale, spatii pentru servicii
– teren de sport amenajat
– parohii
– cimitire
– dispensar veterinar
– alimentare cu gaze naturale
– alimentare cu apa (partial)
– mijloc de transport elevi din satele izolate.