Arhivă categorie Informatii Utile

Stare Civila

Acte necesare pentru casatorie si nastere

CASATORIA CETATENI ROMANI

Declaratia de casatorie se face cu 10 zile inainte de casatorie de catre ambii soti.
Acte necesare:

 1. buletine de identitate – originale;
 2. certificate nastere – originale;
 3. certificate prenuptiale de la medicul de familie (au valabilitate 14 zile);
 4. 2 timbre fiscale – 5.000 lei fiecare;
 5. in caz ca au fost casatoriti – sentintele civile in original cu stampila “definitiv si irevocabil” sau certificatul de deces al persoanei decedate.
CASATORIA CETATENI STRAINI

Declaratia de casatorie se face cu 10 zile inainte de casatorie de catre ambii soti.
Acte necesare:

 1. certificat nastere – tradus si legalizat + copie xerox;
 2. pasaport – tradus si legalizat + copie xerox;
 3. declaratie notariala ca nu a fost sau nu este casatorit – tradusa si legalizata + copie xerox;
 4. certificat cutuma de la Ambasada tarii de unde vine (la Bucuresti);
 5. certificat prenuptial (in tara noastra);

In ziua casatoriei sa aiba traducator.

NASTEREA
 1. – declararea nasterii se face in termen de 15 zile
 2. – declararea nasterii se face de catre unul din parinti

Acte necesare:

 1. certificat constatator al nasterii, de la medic;
 2. buletine de identitate – mama si tata;
 3. certificat casatorie;

Duplicat certificate nastere, casatorie si deces

Acte necesare:

 1. buletin de identitate;
 2. certificatul vechi;
 3. timbru fiscal – 10.000 lei.

2022

2021

Publicare casatorie Costache Danut Stefan
Publicatie casatorie Lunca Alexandru
Publicatie casatorie Lautaru Vasile
Publicatie casatorie Tache Ionut
Publicatie casatorie Dinu Octavian
Publicatie casatorie Ion Laurentiu
Publicatie casatorie Micu Cristian
Publicatie casatorie Preda Nicolae

2020
Publicatie casatorie Balas Florin
Publicatie casatorie Cernat Constantin
Publicatie casatorie Voicu Marin
Publicatie casatorie Sicu Nicolae
Publicatie casatorie Oprea Mihai
Publicatie casatorie Marin Ion
Publicatie casatorie Radu Bogdan
Publicatie casatorie Dumitru Valeriu

2019
Publicatie casatorie Iordache Bogdan Madalin
Publicatie casatorie Brotacel Mihai
Publicatie casatorie Marinescu Ion
Publicatie casatorie Brotacel Mihai
Publicatie casatorie Mirica Emil
Publicatie casatorie Costache Elvis
Publicatie casatorie Radu Ionut
Publicatie casatorie Iordache Ion

2018
Publicatie casatorie Matei Stefan
Publicatie casatorie Gavrila Simion
Publicatie casatorie Pavel Stefanita
Publicatie casatorie Petrache Ion
Publicatie casatorie Avram Florian
Publicatie casatorie Dragoi Mihai
Publicatie casatorie Ivan Constantin
Publicatie casatorie Drezaliu Robert
Publicatie casatorie Rusu Gheorghe
Publicatie casatorie Nastase Florin
Publicatie casatorie Paun Marius
Publicatie casatorie Cucu Marian
Publicatie casatorie Popescu Florin

2017
Publicatie casatorie Constantin Marius
Publicatie casatorie Cucu Nicolae
Publicatie casatorie Radoi Adrian
Publicatie casatorie Becheanu Ionut
Publicatie casatorie Mocreac Daniel
Publicatie casatorie Dragomir Ionut
Publicatie casatorie Radu Cristian George
Publicatie casatorie Ristea Costin
Publicatie casatorie Cazan Cristian
Publicatie casatorie Voicu Nicolae
Publicatie casatorie Jipa Andrei
Publicatie casatorie Moisescu Marin
Publicatie casatorie Vicol Mihai
Publicatie casatorie Paun Ionut
Publicatie casatorie Manaila Sorin
Publicatie casatorie Adil Asan Elis
Publicatie casatorie Raducu Ilie
Publicatie casatorie Paun Florin
Publicatie casatorie Ristea Alexandru

2016
Publicatie casatorie Paun Denis Fabian
Publicatie casatorie Popescu Emil Alexandru
Publicatie casatorie Constantin Marius

Asistenta Sociala

Pentru a beneficia de serviciile de asistenta sociala va rugam sa descarcati formularul corespunzator din lista de mai jos.

Toate actele se depun in original la sediul Primariei Comunei Cocorastii Colt

Alocatie de StatCERERE ALOCATIE DE STATDocumente necesare
Ajutor SocialCERERE ACORDARE AJUTOR SOCIAL DECLARATIE ACORDARE AJUTOR SOCIALDocumente necesare
Alocatie de SustinereCERERE ALOCATIE DE SUSTINEREDocumente necesare
Indemnizatie crestere copilCERERE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL ADEVERINTA ANGAJATORDocumente necesare
Stimulent de InsertieCERERE ACORDARE STIMULENT DE INSERTIE                      ADEVERINTA ANGAJATORDocumente necesare
Indemnizatie crestere copil cu handicapCERERE INDEMNIZATIE COPIL CU HANDICAPDocumente necesare
Stimulent Educational (tichete sociale gradinita)CERERE ACORDARE TICHET GRADINITADocumente necesare
Incadrare a copiilor in grad de handicapCERERE INCADRARE COPII GRAD HANDICAPDocumente necesare
Indemnizatie lunara pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personalDocumente necesare
Dosar pentru internare intr-un centru rezidentialDocumente necesare
Ajutor pentru incalzirea locuinteiCERERE ACORDARE AJUTOR INCALZIREDocumente necesare

Anexa nr_ 3 – CERERE I_C_C_Lista A_S_F_,V_M_G_

Urbanism

Formulare necesare

1.Documente necesare emiterii autorizatiei de constructie

Cerere pentru prelungire Autorizatie Construire
Cerere pentru emitere Autorizatie Construire
Acte necesare emiterii Autorizatiei de Construire

2.Documente necesare emiterii certificat urbanism

F1 – cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
F7 – cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
Acte necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Acte necesare serviciului urbanism

I. Certificat de Urbanism

Acte necesare:

 • Cerere tip;
 • Plan de incadrare in zona si plan de situatie, elaborat pe suport topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie (planul trebuie sa contina: curbele de nivel, toate corpurile de cladiri aflate pe parcela si parcelele invecinate, distantele de la limita de proprietate la cladiri si inaltimea cladirilor la coama);
 • Act de proprietate (copie);
 • Memoriu justificativ;
 • Plan de situatie pe suport topografic cu propunerea – 2 exemplare;
 • Documentul de plata a taxei pentru Certificatul de Urbanism (copie).

II. Autorizatie de construire/desfiintare

Acte necesare:

 •   Cerere tip;
 •  Certificat de Urbanism;
 •  Act de proprietate (copie legalizata);
 •  Declaratie notariala, pe propria raspundere, privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 •  Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt. demolare);
 •  Documentul de plata a taxei pentru avizele si acordurile necesare emiterii Acordului Unic (copie);
 • Fise tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, necesare emiterii Acordului Unic si, dupa caz, documentatii tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare – original si copie);
 • Avize si acorduri obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin Certificatul de Urbanism (doua exemplare – original si copie);
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare – PAC/PAD, inclusiv referate de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica, semnate si stampilate in original (doua exemplare).

1. INCADRARE
2. SITUATIA EXISTENTA
3. REGLEMENTARI URBANISTICE
4. ECHIPARE EDILITARA
5. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
6. REGLEMENTARI – CAI DE COMUNICATIE

Implicare public in etapa de elaborare Studii de Fundamentare
Informare atribuire contract prestari servicii actualizare PUG

Pentru a accesa documentele cadastru te rugam sa apesi aici

Autorizatii emise 2022

Autorizatii emise 2021


Autorizatii emise 2020

Autorizatii emise 2019

Autorizatii emise 2018

Autorizatii emise 2017

Certificate Urbanism 2017
Autorizatii de constructie 2017

Autorizatii emise 2016

Autorizatii de construire 2016
Autorizatii de desfintare 2016
Certificate de urbanism 2016

Autorizatii emise 2015

Raport AC 2015
Raport AD 2015
Raport CU 2015