Hotarari

Hotarari

2022

2021

2020

HCL 45 Privind Aprobarea executiei bugetului local centralizat trimestrul IV an 2020

Raport Implementare Legea 52 din 2003
Raport Implementare Legea 544 din 2001
Raport implementare Legea 52 si Legea 544

2019

HCL 1 Privind schimb teren intre Primaria Cocorastii Colt si Dl.Oprea Ion
HCL 2 Privind acoperirea excedent buget local sectiunea dezvoltare
HCL 3 Privind utilizarea excedentului buget local an 2019
HCL 4 Privind revocarea HCL 48 din 2018 privind concesionarea teren extindere constructii
HCL 5 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 6 Privind completarea HCL 14 din 2004 privind inventar bunuri proprii
HCL 7 Privind modificarea HCL 66 din 2017 si HCL 53 din 2017 stabilire salarii functionari
HCL 8 Privind incheierea unui contract de asistenta juridica
HCL 9 Privind concesionarea teren domeniul privat Primaria Cocorastii Colt catre SC CONI SRL
HCL 10 Privind aprobarea executie buget local trim IV 2018
HCl 11 Privind decontarea naveta personal didactic decembrie 2018-ianuarie 2019
HCL 12 Privind stabilirea retelei scolare an 2019-2020 Comuna Cocorastii Colt
HCL 13 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici lucrare Extindere retea canalizare
HCL 14 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici lucrare Extindere scoala gimnaziala
HCL 15 Privind revizuirea Plan de analiza si acoperire riscuri
HCL 16 Privind aprobarea Plan de actiuni lucrari interes local beneficiari venit minim garantat 2019
HCL 17 Privind aprobarea executiei buget local trimestrul I an 2019
HCl 18 Privind decontarea naveta personal didactic iunie 2019
HCL 19 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar an 2018
HCL 20 Privind modificarea utilizarii excedentului buget local an 2019
HCl 21 Privind aprobarea bugetului local an 2019
HCl 22 Privind indexarea taxelor locale cu indice inflatie an 2019
HCL 23 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCl 24 Privind validarea mandat Consilier Local Minoiu Theodor
HCl 25 Privind decontarea naveta personal didactic martie-aprilie 2019
HCl 26 Privind acordare aviz arondare Comuna Cocorastii Colt la SPCLEP Manesti
HCL 27 Privind majorarea valorii totale proiect Infiintare si dotare Gradinita Cocorastii Colt
HCl 28 Privind stabilirea Echipa mobila interventie violenta domestica
HCl 29 Privind validarea mandat Consilier Local Radu Cristina
HCl 30 Privind decontarea naveta personal didactic mai 2019
HCl 31 Privind modificarea si completarea HCL 14 din 2004 privind inventar bunuri domeniul public
HCL 32 Privind renuntarea ca membru in Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Apa Canal Constanta
HCL 33 Privind aprobarea rezilierii contract delegare serviciu gestiune apa SC RAJA SA
HCL 34 Privind asocierea cu CJPh in Parteneriat Management Apa Prahova
HCL 35 Privind delegarea gestiune serviciu public alimentare apa
HCL 36 Privind sursa de finantare cheltuieli ADI Apa Canal Constanta si incetarea contract SC Raja SA
HCL 37 Privind prelungire valabilitate PUZ amplasare sala sport si drum acces
HCL 38 Privind aprobare nereziliere cointract deseuri municipale zona 2
HCL 39 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 40 Privind aprobarea executiei buget locat centralizat trimestrul II an 2019
HCl 41 Privind decontarea naveta personal didactic iunie 2019
HCL 42 privind aprobarea tarifelor actualizate ROF serviciu public salubrizare ADI Deseuri Prahova
HCL 43 Privind modificarea utilizarii excedentului bugetar an 2019
HCL 44 Privind aprobarea rectificarii bugetului local an 2019
HCL 45 Privind aprobarea modificarii organigrama si stat de functii aparat specialitate Primar
HCL 46 Privind revizurea ROF Consiliu Local
HCL 47 Privind aprobarea executie buget local trim III 2019
HCl 48 Privind decontarea naveta personal didactic iulie-septembrie 2019
HCL 49 Privind completarea valorii patrimoniu sistem public alimentare apa
HCL 50 Privind aprobarea pretului la apa potabila
HCL 51 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2020
HCL 52 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 53 Privind decontarea naveta personal didactic octombrie 2019
HCL 54 Privind constituirea si incadrarea Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta
HCL 55 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Extindere Scoala Gimnaziala
HCL 56 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Extindere retea canalizare
HCL 57 Privind modificarea utilizarii excedentului bugetar an 2019
HCL 58 Privind aprobarea executie bugetului local centralizat trimestrul IV an 2019
HCL 59 Privind aprobare PUZ extindere intravilan
HCL 60 Privind aprobarea rectificarii bugetului local an 2019

2018

HCL 1 Privind folosirea excedentului bugetar 2018
HCL 2 Privind implementare proiect achizitie buldoexcavator
HCL 3 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 4 Privind aprobarea executie bugetului trim. IV 2017
HCL 5 Privind aprobarea retelei scolare an 2018-2019
HCL 6 Privind aprobarea Planului actiuni si lucrari interes local 2018
HCL 7 Privind aprobarea Planului situatii urgenta 2018
HCL 8 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar 2017
HCL 9 Privind aprobarea bugetului local 2018
HCL 10 Privind completarea HCL 14 din 10.07.2006
HCL 11 Privind aprobarea obiectiv Extindere Scoala Gimnaziala
HCL 12 Privind aprobare rectificare buget local
HCL 13 Privind decontarea naveta personal didactic decembrie 2017 ianuarie 2018
HCL 14 Privind inchirierea suprafetelor agricole
HCL 15 Privind modificarea utilizarii excedent bugetar
HCL 16 Privind aprobare rectificare buget local
HCL 17 Privind decontarea naveta personal didactic februarie 2018
HCL 18 Privind aderarea Comuna Mihai Viteazul la proiectul Apa-canal Constanta
HCL 19 Privind aprobarea Stategiei Locale de Dezvoltare Servicii Sociale
HCL 20 Privind aprobarea ROF Compartiment Asistenta Sociala
HCL 21 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 22 Privind decontarea naveta personal didactic mar-apr 2018
HCL 23 Privind aprobarea Buget executie trimestrul I 2018
HCL 24 Privind inregistrarea inSistemul Electronic de Plati online
HCL 25 Privind aprobarea Contract voluntariat SU
HCL 26 Privind aprobarea reziliere Contract SC Decris Industry SRL
HCL 27 Privind aprobarea protocol colaborare Directia Regim Permise si Inmatriculare
HCL 28 Privind aprobare Nomenclator Stradal HCL 29 Privind incetarea mandat Consilier Local Dumitrache Mircea
HCL 30 Privind decontarea naveta personal didactic mai 2018
HCL 31 Privind aprobarea PUD Ridicare restrictie construire
HCL 32 Privind completarea anexa HCL 14 din 2004
HCL 33 Privind desfintare grup sanitar corp C3
HCL 34 Privind validare mandat Consilier Local Bardas Steluta
HCL 35 Privind modifcare utilizare excedent bugetar an 2018
HCL 36 Privind aprobare rectificare buget local
HCL 37 Privind decontarea naveta personal didactic iunie 2018
HCL 38 Privind aprobarea executiei bugetare trim II 2018
HCL 39 Privind aprobarea cotizatiei pe 2018 GAL Cricov Provita
HCL 40 Privind trecerea din domeniu public in domeniu privat Grup sanitar corp C3
HCL 41 Privind revocarea HCL 33 din 2018

2017

HCL 1 Privind acoperirea din excedent bugeta deficitului sectiunii dezvoltare
HCL 2 Privind folosirea excedent buget in anul 2017
HCL 3 Privind modificarea si completarea HCL 14 din 2004 privind inventar bunuri Comuna
HCL 4 Privind alegerea presedinte sedinta
HCL 5 Privind decontare cheltuieli cadre didactice 2017
HCL 6 Privind stabilirea retelei scolare an 2017
HCL 7 Privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local an 2017
HCL 8 Privind aprobarea Plan gestionare situatii de urgenta an 2017
HCL 9 Privind aplicarea OUG 109 din 2011 ADI Apa Canal Constanta
HCL 10 Privind aprobare inchiriere suprafata prioect Conducta gaze naturale
HCL 11 Privind aprobare PZU schimbare destinatie teren lucrari publice
HCL 13 Privind implementare proiect Extindere retea canalizare
HCL 14 Privind aprobare documentatie investitie Canalizare Cocorastii Colt
HCL 15 Privind modificare HCL 54 din 2016 privind implementare proiect Canalizare Cocorastii Colt
HCL 16 Privind implementare proiect Sistem canalizare Sat Piatra
HCL 17 Privind aprobarea incheierii exercitiu bugetar an 2016
HCL 18 Privind aprobarea buget local an 2017
HCL 19 Privind modificare HCL 30 din 2013 privind inlocuire membrii Consiliu conducere Club Sportiv
HCL 20 Privind aprobarea executiei buget local trimestrul I an 2017
HCL 21 Privind decontare cheltuieli cadre didactice 2017
HCL 22 Privind modificarea organigrama stat functii aparat specialitate
HCL 23 Privind aderare Onesti, Bacau, Campulung la proiectul ADI Apa Canal Constanta
HCL 24 Privind demararea extindere concesiune serviciu distributie gaze naturale
HCL 25 Privind alegerea presedinte sedinta
HCL 26 Privind aprobarea decontarii naveta cadre didactice aprilie 2017
HCL 27 Privind ajustarea tarif salubritate
HCL 28 Privind modificarea HCL 27 pentru ajustarea tarif salubritate
HCL 29 Privind aprobarea decontarii naveta cadre didactice mai 2017
HCL 30 Privind implemenmtare proiect Achizitie Buldoexcavator
HCL 33 Privind stabilirea salarii de baza personal aparat de specialitate primar
HCL 34 Privind aprobarea executiei bugetare trimestrul II 2017
HCL 35 Privind modificarea utilizarii excedent bugetar an 2017
HCL 36 Privind asocierea cu CJPh in vedere realizarii proiect Constructie garaj si parcare Primarie
HCL 37 Privind implementarea proiect Achizitie buldoexcavator
HCL 38 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 39 Privind redistribuirea sumei de 100.000 RON la proiect Asfaltare drumuri
HCL 40 Privind aprobarea buget proiect Canalizare in sistem centralizat
HCL 41 Privind aprobarea scrisoare de garantie FNGCIMM
HCL 42 Privind aprobarea executiei buget local centralizat trim III
HCL 43 Privind rectificarea buget local
HCL 44 Privind decontarea cheltuielilor de transport cadre didactice iulie-septembrie 2017
HCL 45 Privind aprobarea indicatori tehnico-econimici proiect Extindere retea canalizare
HCL 46 Privind aprobarea indicatori tehnico-econimici proiect Extindere scoala gimnaziala
HCL 47 Privind rectificarea buget local
HCL 48 Privind decontare cheltuieli cadre didactice octombrie si noiembrie 2017
HCL 49 Privind impozite si taxe locale 2018
HCL 50 Privind constituirea serviciului voluntar SU 2017
HCL 51 Privind renuntarea proiect Asfaltare drum Satul de Sus
HCL 52 Privind rectificarea buget local
HCL 53 Privind stabilirea salarii de baza personal primarie an 2018